Vandaag, 200 jaar geleden,

    is geen persoon geboren
Dinsdag 28 september 2021
    is 1 persoon overleden
Antje Pool, overl. Ooststellingwerf, geb. te Drachten
    en is 1 huwelijk gesloten
Pieter Corba - Johanna Selier

Laatste wijzigingen

Lammert Lankman
Maria Lankman
Vinne Poppes Langius
Wieger Bakker
Hitje Gerbens Maurits
Anthoon Hartmans Bakker
Hendrika Weijburgh
Jacobus Hendrikus van Duuren
Johanna van der Groef
Heildina Kloosterman
Geertje Jacobs Koopmans
Otte Davids Kloosterman
Hendricus Kuiters
Kornelis Doornveld
Koop Doornveld
Jakobjen Koops Doeven
Hans Jans Doornveld
Roelofje Bijkerk
Aukje Kuiper
Rensjen Karstes Oosterhof

Nu 104.351 persoonsrecords!

Link van de maand:

DE KOLONIËN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID
EEN LANDBOUWKUNDIG EN SOCIAAL-ECONOMISCH EXPERIMENT
(Proefschrift J. D. DORGELO)

Toegang

De site is weer voor iedereen toegankelijk met het account "gast/gast" (een gast kan ook binnen komen door niets in te vullen).
Het beperkte gastaccount toont geen of minder data en kent minder functies. Zo zijn er geen mogelijkheden records te muteren of toe te voegen. Voor een volledige toegang kan een account worden aangevraagd door het
aanvraagformulier in te vullen.

naam
wachtwoord

Cijfers

Deze genealogische site bevat momenteel gegevens van: 104.351 personen en 40.716 relaties.
De site geeft geen garanties op juistheid van datums of relaties. Waar mogelijk wordt onzekerheid (met i.s. of w.s.) aangegeven.
In de statistieken vindt u een overzicht van de aantallen van de documenten (foto's bidprentjes, brieven, advertenties), personen en relaties in deze database aanwezig. Kijk ook eens op de lijst met alle voorkomende achternamen.

©2000-2021 VčNisNews

Sponsoren