Van Nieuwenhoven genealogie

  home  

    


100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.
Zaterdag 13 augustus 2022

Wijzigingen

Tjibbe Jelkes Bouma
Anne Douwes Feenstra
Grietje Pieters Zwerver
Aaltje de Boer
Fonger Pool
Jan Hendriks de Haas
Frans Staalsmid
Sjoerd Lykles Nijholt
Roel Eiles Rudolphi
Pieter Otter
Trijntje Sikkes Hoekstra
Jakob van Zwol
Antje Roels Westra
Tettje Jacobus Tjeerdsma
Wiepkjen Kornelis de Vries
Gerrit Hendriks de Vries
Willem Tjalma
Allardus (Eylardus) Roelofs Rudolphi
Hans Doorn
Janke Deelstra

Nu 119.250 persoonsrecords!

Aangeraden link:

De Geschiedenis van Vledderveen Drenthe
Geschiedenis van Vledderveen Drenthe en Boschoord
(zie ook Vledderveners).


Genealogie

Deze genealogische site bevat momenteel gegevens van: 119.250 personen en 47.957 relaties. De site geeft geen garanties op juistheid van datums of relaties. Waar mogelijk wordt onzekerheid (met i.s. of w.s.) aangegeven.
In de statistieken vindt u een overzicht van de aantallen van de documenten (foto's bidprentjes, brieven, advertenties), personen en relaties in deze database aanwezig. Kijk ook eens op de lijst met alle voorkomende achternamen.

naam
wachtwoord

Toegang

De site is weer voor iedereen toegankelijk met het account "gast/gast" (een gast kan ook binnen komen door niets in te vullen).
Het beperkte gastaccount toont geen of minder data en kent minder functies. Zo zijn er geen mogelijkheden records te muteren of toe te voegen. Voor een volledige toegang kan een account worden aangevraagd door het
aanvraagformulier in te vullen.

Sponsoren