Vandaag, honderd jaar geleden,

    is geen persoon geboren
Vrijdag 7 mei 2021
    is geen persoon overleden
    en zijn 3 huwelijken gesloten
Barend van Dijk - Willemke Leerling
Sierd Alberts Hornstra - Gerhardigjen Westerbeek
Egbert Gerrit Hulsinga - Jantje Otter

Laatste wijzigingen

Hinne van Straten
Sytske Klaas Hans Heeroma
Geert Idzes Bruinewoud
Hendrik Roelofs Akkerman
Albertje Engberts de Roo
Imkjen Alberts Bijker
Egbert Lukas de Roo
Thomas Jans Russchen
Jitske Tomas
Jan Alberts Russchen
Jan Thomas Russchen
Rinskje Akkerman
Grietje Hendriks Akkerman
Aafje Jans Backer
Elske de Jong
Michiel Brouwer
Eefje Willems Kuipers
Jantjen Annes ?
Willem Klasen Kuper
Jannigje Willems Zandbergen

Nu 90.942 persoonsrecords!

Link van de maand:

DE KOLONIËNVAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID
EEN LANDBOUWKUNDIG EN SOCIAAL-ECONOMISCH EXPERIMENT
(Proefschrift J. D. DORGELO)

Toegang

De site is weer voor iedereen toegankelijk met het account "gast/gast" (een gast kan ook binnen komen door niets in te vullen). Het beperkte gastaccount toont geen of minder data en kent minder functies. Zo zijn er geen mogelijkheden records te muteren of toe te voegen. Voor een volledige toegang kan een account worden aangevraagd door het aanvraagformulier in te vullen.

naam
wachtwoord

Cijfers

Deze genealogische site bevat momenteel gegevens van: 90.942 personen en 35.264 relaties.
De site geeft geen garanties op juistheid van datums of relaties. Waar mogelijk wordt onzekerheid (met i.s. of w.s.) aangegeven.
In de statistieken vindt u een overzicht van de aantallen van de documenten (foto's bidprentjes, brieven, advertenties), personen en relaties in deze database aanwezig. Kijk ook eens op de lijst met alle voorkomende achternamen.

©2000- 2021 VčNisNews

Sponsoren